Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Mẫu kế hoạch cá nhân năm học 2011- 2012

SỞ GD&ĐT HÀ NAM                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MẪU THAM KHẢO
 
      


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2011-2012
- Họ và tên giáo viên:……………………………………
- Ngày thánh năm sinh:…………………………………
- Tháng năm vào ngành:………………………………
- Tổ chuyên môn:……………………………………
- Nhiệm vụ được giao
          + Giảng dạy môn:…………………………………
          + Công tác kiêm nhiệm:…………………………
 

-Căn cứ vào  Hướng dẫn số  5358/BGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2011-2012.
- Công văn số: 995/GDĐT-GDTrH ngày 22/8/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012.
-Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của trường THPT A Duy Tiên.
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của tổ năm học 2011-2012. căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường và nhiệm vụ được phân công cá nhân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động của mình trong năm học 2011 – 2012 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 
1. Thuận lợi:
          -  Có sự hỗ trợ tích cực của quý thầy cô trong tổ bộ môn .
- Lãnh đạo nhà trường và tổ chuyên môn có sự quan tâm và tạo nhiều điều kiện trong công tác giảng dạy của GV.
- Cơ sở vật chất của nhà trường  đảm bảo cho hoạt động dạy và học …
- PHHS quan tâm nhiều đến việc học của con em.
2. Khó khăn:
……….
II. MỤC TIÊU NĂM HỌC:
          - Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá.
          - Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động nâng cao chất lượng dạy- học và các chuyên đề dạy – học.
          - Nâng cao chất lượng công tác soạn – giảng và từng bước nâng dần chất lượng đào tạo về hạnh kiểm, học lực, …..
          - Tăng cường công tác  bồi dưỡng và  tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình, PPDH, kiểm tra đánh giá, ứng dụng CNTT trong dạy học.
          - Tuyệt đối thực hiện đúng quy chế chuyên môn - nghiệp vụ, hiệu quả công tác  thanh kiểm tra nội bộ và giờ giấc lao động sư phạm.
          - Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác điều hành hoạt động tổ chuyên môn.
III. NHỮNG NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Nhiệm vụ 1: Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động  “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tư học và sáng tạo" và phong trào thi đua“xây dượng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
-Chỉ tiêu:
          + Tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường và nghành phát động .
- Biện pháp:
          + Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị. Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng , pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với Đảng .
          + Tìm hiểu về cuộc đời và thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia các buổi sinh hoạt, tọa đàm và sưu tầm về tấm gương đạo đức của Bác đồng thời làm theo lời Bác. Tích cực tham gia phong trào tự học, tự nâng cao kiến thức, viết sáng kiến kinh nghiệm. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo dức nhà giáo. Cụ thể thực hiện tốt theo các tiêu chí trong Chuẩn giáo viên THPT.
          + Tiếp tục coi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là giải pháp đột phá và lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh học sinh .
          + Gắn kết hoạt động cung cấp tri thức với kĩ năng thực hành và vận dụng. Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục dạy người thông qua dạy chữ và dạy nghề.
2. Nhiệm vụ 2: Nâng cao chất lượng công tác soạn – giảng.
-Chỉ tiêu:
          + Tiết dạy sử dụng GAĐT:
          + Tiết dạy không GAĐT:
-Biện pháp:
          + Thường xuyên cập nhật và trau dồi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa mọi hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh . Xác định rõ yêu cầu , mục tiêu và kĩ năng cần đạt ở từng bài học, hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lí của học sinh, cấu trúc chương trình. Sử dụng phương pháp dạy học  phù hợp, khả thi và có khả năng tự đánh giá ưu khuyết điểm trong quá trình dạy học.
          + Tăng cường hoạt động tự học, tự nghiên cứu.
          + Giáo dục học sinh ý thức tự học, phương pháp tự học kết hợp với tài liệu phù hợp với chủ đề .Thường xuyên kiểm tra và định hướng kết quả hoạt động tự học.
          + Tăng cường kĩ năng thực hành và luyện tập của học sinh. Xác định rõ mục tiêu giáo dục và giáo dưỡng của từng bài học.
          + Thực hiện đúng qui định của nghành, đảm bảo dạy đúng chương trình, chuẩn kĩ năng kiến thức. Không cắt xén chương trình, không hạ thấp yêu cầu đào tạo.
          +. Tích cực trong hoạt động viết chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm, dự giờ học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp. Bản thân phải tự tin trong quá trình soạn giáo án, quản lí tốt giờ học bằng kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy. Nâng cao hiệu quả tiết thao giảng  và tiết dạy tốt.

3. Nhiệm vụ 3: Tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; Ứng dụng CNTT trong dạy học:
            -Chỉ tiêu:
          + Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ .
          + Tiến hành ít nhất 2 tiết có sử dụng GAĐT .
          + Dự giờ đồng nghiệp: 1 tiết/ tuần
          -Biện pháp:
          + Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ .
          + Xây dựng và làm phong phú sổ Tích lũy Chuyên môn nghiệp vụ .

4. Nhiệm vụ 4: Nâng cao chất lượng giáo dục trong học sinh:
          + Quán triệt nhiệm vụ của người học sinh về nội qui nhà trường, của lớp học.
          + Tăng cường hoạt động giáo dục nhân cách cho học sinh. Góp phần hường dẫn HS giữ gìn vệ sinh trường lớp và các khuôn viên của nhà trường.
          + Tích cực tham gia “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mỗi học sinh biết thương yêu, đoàn kết giúp đõ lẫn nhau trong cuộc sống và trong học tập, biết kính trọng thầy cô giáo và giúp đỡ cộng đồng, biết giữ gìn môi trường học tập lành mạnh.
          + Tăng cường hiệu quả của công tác ngoại khóa.
          + Thiết kế tiến trình tiết dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. Cụ thể nhiệm vụ cho HS sau giờ học . Giới thiệu kiến thức mới trên cơ sở kiểm tra, ôn tập kiến thức đã học kết hợp với hướng dẫn phương pháp học tập.

5. Nhiệm vụ 5: Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, nghiệp vụ, giờ giấc lao động sư phạm theo quy định.
-Chỉ tiêu:
          + Đảm bảo số tiết dạy có sủ dụng TBDH đạt cao nhất.
          + Thực hiện đúng , đủ theo PPCT .
-Biện pháp:
          + Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của nghành, của nhà trường và của tổ chuyên môn.
6. Nhiệm vụ 6: Kế hoạch sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học: (nếu có)

Khối, lớp
Tên thiết bị
Thời điểm sử dụng
Ghi chú
101112
7. Nhiệm vụ 7: Thực hiện kế hoạch và chỉ tiêu chất lượng giảng dạy:

Lớp
SS
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
8. Nhiệm vụ 8: Công tác kiêm nhiệm
a)Chủ nhiệm:
-Chỉ tiêu
-Học lực
Lớp
SS
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
-Hạnh kiểm
Lớp
SS
Tốt
Khá
TB
Yếu
Kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
-Danh hiệu thi đua:
+Lớp:………….
+HSG:………..
+HSTT:……….
Biện pháp
b)Các hoạt động khác:
-Mục tiêu – biện pháp
9.Nhiệm vụ 9: Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải:
Cấp trường:..............................................cấp tỉnh:............................................................
10. Nhiệm vụ 10: Thi giáo viên giỏi
-Trường
-Cụm
-Tỉnh
11. Nhiệm vụ 11: Công tác tự bồi dưỡng: Các chuyên đề về chuyên môn, chủ nhiệm , GD ngoài giờ, NCKH (Ghi rõ tên đề tài, chuyên đề và cấp trường, ngành, tỉnh, bộ), SKKN, làm và sử dụng TB đồ dùng dạy học
12. Nhiệm vụ 12: Công tác thi đua - khen thưởng (đăng ký danh hiệu thi đua):

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
Tháng
Nội dung công việc
Kết quả
Ghi chú
(Rút kinh nghiệm, bổ sung và thời gian thực hiện)
8/20119/201110/201111/201112/20111/ 20122/ 20123/ 20124/ 20125/ 2012
IV. NHỮNG ĐỀ XUẤT: (Đề xuất với tổ chuyên môn và lãnh đạo trường- nếu có)
……………………………………………………………………………………………
                                                                        Duy Tiên, ngày     tháng 09 năm 2011
       TỔ TRƯỞNG                                                NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét